CodeLearn - Lập trình mỗi ngày để trở thành lập trình viên ưu tú

Xin chào. Có phải lần đầu bạn truy cập? Hãy khám phá nhé!

Khóa học Xem tất cả

Nổi bật
Lập trình hướng đối tượng trong C++

Lập trình hướng đối tượng trong C++

Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented-Programming) là phương pháp lập trình dựa trên đối tượng để tìm ra bản chất của vấn đề. Khóa học C++ OOP giúp các lập trình viên học được kỹ thuật lập trình mà tất cả logic, yêu cầu thực tế đều được xây dựng xoay quanh các đối tượng. Hiểu được cách thức hoạt động của C++ OOP sẽ làm đơn giản hóa việc bảo trì và dễ dàng mở rộng trong việc thiết kế phần mềm.

48 40:00:00 Học ngay
Nổi bật
Thực hành với SQL

Thực hành với SQL

Khóa học này sẽ giúp bạn biết về một số chức năng chính cần thiết để sắp xếp, lọc và phân loại thông tin trong cơ sở dữ liệu quan hệ, mở rộng bộ công cụ SQL của bạn và giúp bạn có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp hơn thông qua bộ công cụ này. Yêu cầu: Bạn cần hoàn thành khóa Làm quen với SQL để có kiến thức cơ bản trước khi tham gia khóa học này.

98 20:00:00 Học ngay

Kỹ năng của bạn

  • C C
  • C# C#
  • C++ C++
  • Go Go
  • Java Java
  • JavaScript JavaScript
  • MySql MySql
  • Postgresql Postgresql
  • Python2 Python2
  • Python3 Python3

Hoạt động của bạn

T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
31/8
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
10/9
11/9
12/9
13/9
14/9
15/9
16/9
17/9
18/9
19/9
20/9
21/9
22/9
23/9
24/9
25/9
26/9
27/9
28/9
29/9
30/9
1/10
1/1
1/1
1/1
Mức độ