THỬ THÁCH #9: Tìm thuật toán tìm kiếm nhanh nhất Nộp bài tối đa 1 lần trong ngày
-

THỬ THÁCH #9: Tìm thuật toán tìm kiếm nhanh nhất

 • challenge
 • 138 100
 • Chắc bạn cũng đã nhiều lần sử dụng tính năng tìm kiếm với tổ hợp phím CTRL + F nhưng lại không để ý hay tìm hiểu tới thuật toán bên trong. Với thử thách lần này bạn hãy thử tìm ra thuật toán tìm kiếm văn bản nhanh nhất cùng với các lập trình viên khác.

Bảng xếp hạng

 • STT
  Tên người dùng
  Ngôn ngữ
  Điểm
  Thời gian chạy(s)
 • 1
  Python3
  100 ( 1 lần thử)
  0.06
 • 2
  C++
  100 ( 3 lần thử)
  0.06
 • 3
  Python3
  100 ( 1 lần thử)
  0.06
 • 4
  C++
  100 ( 1 lần thử)
  0.07
 • 5
  C++
  100 ( 1 lần thử)
  0.07
 • 6
  C++
  100 ( 1 lần thử)
  0.08
 • 7
  C++
  100 ( 2 lần thử)
  0.09
 • 8
  C++
  100 ( 1 lần thử)
  0.09
 • 9
  C++
  100 ( 1 lần thử)
  0.1
 • 10
  C++
  100 ( 1 lần thử)
  0.12

Thử thách khác