THỬ THÁCH TUẦN #2 Nộp bài tối đa 1 lần trong ngày
-

THỬ THÁCH TUẦN #2

  • challenge
  • 37 150
  • Độ phức tạp của thuật toán không phải lúc nào cũng cố định, cùng một giải thuật nhưng khi dữ liệu thay đổi thì độ phức tạp cũng sẽ thay đổi. Bài này là một ví dụ điển hình, bạn hãy tìm cách tối ưu bộ nhớ và tốc độ để so tài cùng các lập trình viên khác.

Bảng xếp hạng

Thử thách khác