THỬ THÁCH #19: Tìm thuật toán tối ưu - Thử tài lập trình viên Nộp bài tối đa 1 lần trong ngày

THỬ THÁCH #19: Tìm thuật toán tối ưu - Thử tài lập trình viên

 • ad
 • 116 100
 • Cùng 1 bài toán lập trình nhưng có thể có nhiều lời giải. Độ phức tạp của thuật toán trong các lời giải có thể khác nhau và tùy vào dữ liệu. Bạn hãy tìm ra lời giải tối ưu nhất để thi đấu cùng các lập trình viên khác.

Bảng xếp hạng

 • STT
  Tên người dùng
  Ngôn ngữ
  Điểm
  Thời gian chạy(s)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Thử thách khác