Quên mật khẩu

Làm theo các bước sau để thiết lập lại tài khoản:

  1. Nhập tên đăng nhập hoặc email
  2. Chờ thông tin khôi phục được gửi đến địa chỉ email đã đăng kí trên CodeLearn.
  3. Làm theo hướng dẫn trong email.