14876 học viên
4.7 (162 đánh giá)

Khóa học này sẽ giúp các bạn hiểu thuật toán cũng như hiểu rõ bản chất của các cấu trúc dữ liệu - điều kiện để trở thành lập trình viên giỏi.

Thời gian 20 giờ
Số bài tập 82
Dành cho bạn Giấy chứng nhận