Miễn phí

Khóa học này bao gồm:

Giấy chứng nhận
20:00:00
32
6209 Học sinh

C++ nâng cao

4.7 (68 đánh giá)

Khóa học lập trình C++ nâng cao sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về C++ với một số khái niệm như con trỏ, mảng, cấp phát bộ nhớ động, struct, ...

Con trỏ

1 2 3 4 5 6 7

Mảng

Các phép toán thao tác bit

Kiểu cấu trúc

Qua khóa học này học viên sẽ:

  • Hiểu được con trỏ từ cơ bản đến nâng cao.
  • Hiểu sâu hơn về của mảng.
  • Hiểu được bản chất của truyền tham trị và truyền tham chiếu.
  • Hiểu và sử dụng được 3 loại cấp phát bộ nhớ (cấp phát bộ nhớ tự động, cấp phát bộ nhớ tĩnh, cấp phát bộ nhớ động).
  • Hiểu về các toán tử trên bit.
  • Hiểu và sử dụng được kiểu dữ liệu có cấu trúc.
  • Hiểu về struct alignment và tính được kích thước của struct

Xem hướng dẫn