23725 học viên
4.4 (260 đánh giá)

Khóa học lập trình C# kèm thực hành, khóa học sẽ giúp bạn làm quen với lập trình cũng như tạo nền tảng tư duy và kỹ năng cơ bản khi giải các bài tập.

Thời gian 26 giờ
Số bài tập 82
Dành cho bạn Giấy chứng nhận