Miễn phí

Khóa học này bao gồm:

Giấy chứng nhận
26:00:00
82
7349 Học sinh

C# cơ bản

4.2 (131 đánh giá)

Khóa học lập trình C# kèm thực hành, khóa học sẽ giúp bạn làm quen với lập trình cũng như tạo nền tảng tư duy và kỹ năng cơ bản khi giải các bài tập.

First C# Program

1 2 3 4 5 6 7 8

Biến

Các toán tử

Câu lệnh điều kiện

Vòng lặp

Vòng lặp: while và do-while

Mảng

Xử lý xâu

Hàm trong C#

C# là một ngôn ngữ lập trình đơn giản, hiện đại, mục đích tổng quát, hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft bên trong phần khởi đầu .NET của họ, được phát triển chủ yếu bởi Anders Hejlsberg, một kiến trúc sư phần mềm nổi tiếng với các sản phẩm Turbo Pascal, Delphi, J++, WFC. Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản về lập trình C# qua các khái niệm từ cơ bản và các bài tập thực tế bằng ngôn ngữ lập trình C#.

Đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ C#:

 • Là một ngôn ngữ thuần hướng đối tượng (hướng đối tượng là gì sẽ được trình bày trong khóa học C# Advance)
 • Là ngôn ngữ khá đơn giản, chỉ có khoảng 80 từ khóa và hơn mười kiểu dữ liệu được dựng sẵn.
 • Cung cấp những đặc tính hướng thành phần (component-oriented) như là Property, Event
 • C# có bộ Garbage Collector sẽ tự động thu gom vùng nhớ khi không còn sử dụng nữa.

Ứng dụng của C#

 • Ứng dụng trên Windows:

  Với sự trợ giúp của bộ khung .Net, “C#” được sử dụng để phát triển các ứng dụng dựa trên các cửa sổ cho máy tính để bàn. Nhiều ứng dụng Windows phổ biến như các công cụ Microsoft Office, Skype, Photoshop và Visual Studio được phát triển bằng ngôn ngữ này.
 • Các thành phần và điều khiển:
  Các thành phần và điều khiển là các thư viện có thể được sử dụng để tạo ra một thứ dễ phân phối và có thể chia sẻ được. Thư viện GPS là một ví dụ tuyệt vời cho một thư viện có thể được một lập trình viên xây dựng và dễ dàng phân phối cho các lập trình viên khác để sử dụng trong các ứng dụng của họ. Nó cũng được sử dụng để xây dựng các thành phần máy chủ và nhiều công việc khác nữa.
 • Ứng dụng Web:

  Với sự trợ giúp của bộ khung .NET, C# có khả năng tạo ra nhiều ứng dụng web bằng cách sử dụng asp.net. Đó là một ngôn ngữ phổ biến khác mà ai ai có thể học ngay lập tức khi muốn làm cho ứng dụng web chạy trơn tru trên một máy chủ web. Các ứng dụng Windows chạy trên cả máy chủ cũng như trong trình duyệt của máy khách, tùy thuộc vào cách viết mã. Nếu C# được sử dụng dưới hình thức mã hóa ở backend, thì mã C# chạy trên máy chủ và HTML frontend chạy trong trình duyệt của máy khách.

Mục tiêu của khóa học.

 • Viết thành thạo các chưowng trình cơ bản bằng ngôn ngữ C#.
 • Hiểu rõ cách kiểu dữ liệu của biến và sử dụng nó một cách phù hợp.
 • Sử dụng được các toán tử trong C#.
 • Hiểu rõ bản chất một số các trong dữ lệnh cũng như các câu lệnh trong C#:
  • Cấu trúc mảng.
  • Cấu trúc chuỗi.
  • Câu lệnh điều kiện.
  • Vòng lặp.
 • Tìm hiểu về class DateTime trong C#.
 • Hiểu rõ và sử dụng cũng như viết được các hàm trong C#.

Lời kết:

Hướng tới mục đích dạy lập trình cho các đối tượng chưa biết, chưa tìm hiểu về lập trình. Trong khuôn khổ khóa học này, chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu khái niệm cơ bản nhất về lập trình và thực hành trên ngôn ngữ C#.

Xem hướng dẫn