0%
Miễn phí

Khóa học này bao gồm:

Giấy chứng nhận

C cho người mới bắt đầu Sửa

Khóa học lập trình C cho lập trình viên mới bắt đầu tiếp cận với ngôn ngữ lập trình C. Khóa học này sẽ giúp bạn học được những kiến thức căn bản của một ngôn ngữ lập trình. Sau khi học xong bạn sẽ có nền tảng để có thể học tiếp các khóa lập trình nâng cao và là tiền đề cho việc làm quen với các ngôn ngữ lập trình khác để trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp.

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C

Ngôn ngữ lập trình C được kế thừa từ 2 ngôn ngữ BCPL và B. BCPL, hai ngôn ngữ này được phát triển bởi Martin Richards, đó là ngôn ngữ viết cho hệ điều hành và trình biên dịch. Trong năm 1970 Ken Thompon đã sử dụng ngôn ngữ B để tạo ra phiên bản đầu tiên cho hệ điều hành Unix tại Bell Laboratories. Ngôn ngữ lập trình C được Dennis Ritchie xây dựng và phát triển từ từ B tại Bell Laboratories vào năm 1972, khởi đầu ngôn ngữ lập trình C được sử dụng rộng dãi trong hệ điều hành UNIX. Từ đó, ngôn ngữ này đã lan rộng ra nhiều hệ điều hành khác và trở thành một những ngôn ngữ phổ dụng nhất.

Nhiều hệ điều hành hàng đầu hiện nay được viết bởi ngôn ngữ lập trình C/C++. Ngôn ngữ lập trình C là độc lập với các thiết bị phần cứng. Các chương trình viết bằng ngôn ngữ C có thể chạy trên hầu hết các hệ điều hành.

C được sử dụng rộng dãi trong việc phát triển các hệ thống đòi hỏi hiệu năng chẳng hạn như Hệ điều hành, hệ thống nhúng, hệ thống xử lý thời gian thực và các hệ thống giao tiếp.

Sự mở rộng nhanh tróng của ngôn ngữ lập trình C trên nhiều loại máy tính khác nhau (Đôi khi gọi là nền tảng phần cứng) dẫn đến có nhiều biến thể khác nhau. Điều đó có nghĩa là biến thể này thực thi tốt ở nền tảng phần cứng này nhưng không thực thi được ở nền tảng phần cứng khác. Đây là vấn đề nghiêm trọng đối với các lập trình viên, những người cần phát triển ứng dụng chạy được trên nhiều nền tảng khác nhau.

Năm 1989 viện tiêu chuẩn của hoa kỳ đã công bó bản chuẩn hóa C còn được gọi là ANSI 89 (C89) sau đó năm 1990 nâng cấp bản chuẩn hóa này gọi là ANSI 90 (C90), sau đó tiếp tục cập nhật năm 1999 gọi là C99 và nâng cấp nến C11 vào năm 2011.

Ứng dụng của ngôn ngữ lập trình C

  • Ngôn ngữ lập trình C có thể được sử dụng để thiết kế phần mềm hệ thống như là hệ điều hành và trình biên dịch. Mục đích chính của việc tạo ra C là viết kịch bản hệ điều hành UNIX. Ngôn ngữ C là một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển của nhiều hệ điều hành như Unix-Kernel, các tiện ích và ứng dụng hệ điều hành Microsoft Windows và một bộ phận lớn hệ điều hành Android.
  • Sử dụng để lập trình nhúng
  • Dùng để phát triển các ngôn ngữ lập trình khác
  • Dùng trong các hệ thống nhúng.
  • Ngoài các ứng dụng trên thì ngôn ngữ C còn được dùng trong đồ họa và lập trình game. Nó đã được sử dụng để phát triển một loạt các ứng dụng đồ họa và chơi game, như cờ vua, bóng nảy, bắn cung, v.v.

Mục tiêu của khóa học

Giúp bạn hiểu được một số khái niệm căn bản trong lập trình như biến, vòng lặp, input, output, mảng, hàm...

Xem hướng dẫn