0%
Miễn phí

Khóa học này bao gồm:

Giấy chứng nhận

Điện toán đám mây Sửa

Ngoài lập trình ra thì lập trình viên còn nên trang bị thêm một số kiến thức về cloud computing (điện toán đám mây). Khóa học này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về lĩnh vực này, các công nghệ cho phép, các khối xây dựng chính và trải nghiệm thực hành thông qua các bài tập sử dụng cơ sở hạ tầng đám mây công cộng

Khóa học Cloud Essentials cung cấp kiến thức tổng quan về điện toán đám mây. Bao gồm kiến trúc, các yêu cầu, kĩ thuật cơ bản. Hướng dẫn cách tạo ứng dụng và báo cáo cho các đối tượng. Bên cạnh đó, Khóa học sẽ giới thiệu về AWS, ứng dụng, bảo mật, Web API và các dịch vụ... cuối khóa học là các câu hỏi ôn tập để luyện tập và khắc sâu kiến thức.

Xem hướng dẫn