0%
Miễn phí

Khóa học này bao gồm:

Giấy chứng nhận

Java nâng cao Sửa

Khóa học Java nâng cao được thiết kế cho các lập trình viên đã nắm vững cách lập trình với Java ở mức độ cơ bản. Khóa học lập trình này sẽ đi sâu hơn vào các chủ đề lập trình giúp bạn hiểu các khái niệm về lập trình Java nâng cao và áp dụng nó vào các dự án thực tế.

Mục tiêu học tập của khóa học này là:

 • Để tìm hiểu lý do tại sao Java hữu ích cho việc thiết kế các ứng dụng máy tính để bàn và web.
 • Để tìm hiểu cách triển khai các thiết kế hướng đối tượng với Java.
 • Để xác định các thành phần ngôn ngữ Java và cách chúng hoạt động cùng nhau trong các ứng dụng.
 • Để thiết kế và lập trình các ứng dụng Java độc lập.
 • Để tìm hiểu cách thiết kế giao diện người dùng đồ họa (GUI) với Java Swing.
 • Để hiểu cách sử dụng API Java để phát triển chương trình.
 • Để tìm hiểu cách mở rộng các lớp Java với sự kế thừa và ràng buộc động.
 • Để tìm hiểu cách sử dụng xử lý ngoại lệ trong các ứng dụng Java.
 • Để hiểu cách thiết kế các thành phần GUI với API Java Swing.
 • Để tìm hiểu tổng quát về Java và cách sử dụng API Bộ sưu tập Java.
 • Để hiểu cách thiết kế các ứng dụng với các luồng trong Java.
 • Để tìm hiểu cách đọc và ghi tệp trong Java.

Xem hướng dẫn