0%
Miễn phí

Khóa học này bao gồm:

Giấy chứng nhận

JavaScript cơ bản Sửa

Ngôn ngữ lập trình JavaScript dùng để lập trình web, nó bổ sung tính tương tác cho trang web của bạn (ví dụ: trò chơi, phản hồi khi nhấn nút hoặc dữ liệu được nhập dưới dạng forms, kiểu động hoặc mô phỏng). Đây là một trong những ngôn ngữ được rất nhiều lập trình viên sử dụng và khóa học này sẽ giúp bạn bắt đầu với ngôn ngữ lập trình thú vị này.

JavaScript là một ngôn ngữ gia thêm khả năng tương tác cho website của bạn (ví dụ: trò chơi, các phản hồi khi các nút được nhấn hoặc nhập dữ liệu trên form, kiểu động, hoạt họa). Bài viết này sẽ giúp bạn khởi động với ngôn ngữ thú vị này và cho bạn ý tưởng về những gì có thể xảy ra.

JavaScript là gì ?

JavaScript (viết tắt là "js") là một ngôn ngữ lập trình mang đầy đủ tính năng của một ngôn ngữ lập trình động mà khi nó được áp dụng vào một tài liệu HTML, nó có thể đem lại khả năng tương tác động trên các trang web. Cha đẻ của ngôn ngữ này là Brendan Eich, đồng sáng lập dự án Mozilla, quỹ Mozilla, và tập đoàn Mozilla.

JavaScript thật sự rất linh hoạt. Bạn có thể bắt đầu với các bước nhỏ, với ? viện ảnh, bố cục có tính thay đổi và phản hồi đến các nút nhấn. Khi có nhiều kinh nghiệm hơn, bạn có thể tạo ra các trò chơi, hoạt họa 2 chiều hoặc 3 chiều, ứng dụng cơ sở dữ liệu toàn diện và nhiều thứ khác!

Bản thân Javascript là một ngôn ngữ linh động. Các nhà phát triển đã viết ra một số lượng lớn các công cụ thuộc top của core Javascript, mở ra một lượng lớn tính năng bổ sung với ít nỗ lực nhất. Nó bao gồm:

  • Giao diện lập trình ứng dụng trên trình duyệt (API) — Các API được xây dựng bên trong các trình duyệt web, cung cấp tính năng như tạo HTML động, cài đặt CSS, thu tập và điều khiển video trực tiếp từ webcam của người dùng hoặc sinh ra đồ dọa 3D và các mẫu audio.
  • Các API bên thứ ba cho phép nhà phát triển kết hợp tính năng trong website của họ từ người cung cấp nội dung khác chẳng hạn như Twitter hay Facebook.
  • Từ các framework và thư viện bên thứ ba bạn có thể áp dụng tới tài liệu HTML của bạn, cho phép bạn nhanh chóng xây dựng được các trang web và các ứng dụng.

Vì khóa học này chỉ giới thiệu về JavaScript, chúng tôi sẽ không làm bạn bối rối khi nói rõ hơn về sự khác nhau giữa mã nguồn JavaScript căn bản và những công cụ được liệt kê ở trên. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết trong Mục học JavaScript, và MDN.

Ở phần dưới chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một số khía cạnh cơ bản về JavaScript và bạn cũng sẽ được làm việc với một vài API. Chúc bạn học tốt!

Xem hướng dẫn