0%
Miễn phí

Khóa học này bao gồm:

Giấy chứng nhận

Phần cứng máy tính Sửa

Đối với một lập trình viên, ngoài việc lập trình ra bạn cần phải có thêm những kiến thức về phần cứng, đây cũng là môn học cơ sở trong ngành công nghệ thông tin. Khóa học phần cứng máy tính này sẽ tập trung vào việc cung cấp các kỹ năng thao tác với máy tính để bạn có thể nắm bắt được các kiến thức có tính ứng dụng cao trong việc lựa chọn và sử dụng máy tính.

Tin học đại cương là môn nền tảng của Tin học. Hiện nay, các thành tựu của tin học được áp dụng ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động của xã hội và đem lại nhiều hiệu quả to lớn. Mục tiêu của tin học là khai thác thông tin có hiệu quả nhất phục vụ cho mọi mặt hoạt động của con người. Do đó ở bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào cần xử lý thông tin thì ở đó tin học đều có thể phát huy tác dụng. Vì thế Tin học đại cương đóng góp một vai trò quan trọng đối với không chỉ học sinh, sinh viên mà còn cho tất cả những ai sử dụng máy tính.

Nhằm trang bị cho tất cả người dùng ở mọi độ tuổi đầy đủ kiến thức về Tin học nói chung và đặc biệt về kỹ năng thực hành, tư duy lập trình, chúng tôi biên soạn tập bài giảng Tin học đại cương để phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của mọi người. 

Cụ thể, sau khi hoàn thành học phần này, người dùng sẽ có những kiến thức và kỹ năng như: 

  • Nắm vững các kiến thức cơ bản của tin học
  • Hiểu các khái niệm và chức năng của các phần cứng trong máy tính
  • Có thể tháo, lắp máy tính để lau chùi thường xuyên
  • Có thể lựa chọn máy tính phù hợp với mục đích sử dụng của bản thân dựa vào các thông số về phần cứng

Xem hướng dẫn