0%
Miễn phí

Khóa học này bao gồm:

Giấy chứng nhận

Phần mềm máy tính Sửa

Phần mềm luôn là công cụ cần thiết khi lập trình, học lập trình hay làm việc ở các ngành không liên quan tới công nghệ thông tin. Khóa học phần mềm máy tính này sẽ cung cấp những kiến thức về phần mềm cũng như các kỹ năng thao tác với các phần mềm phổ biến. Từ đó, lập trình viên có thể nắm bắt được các kiến thức có tính ứng dụng cao trong việc sử dụng máy tính và lựa chọn phần mềm sao cho hợp lý.

Tin học đại cương là môn nền tảng của Tin học. Hiện nay, các thành tựu của tin học được áp dụng ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động của xã hội và đem lại nhiều hiệu quả to lớn. Mục tiêu của tin học là khai thác thông tin có hiệu quả nhất phục vụ cho mọi mặt hoạt động của con người. Do đó ở bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào cần xử lý thông tin thì ở đó tin học đều có thể phát huy tác dụng. Vì thế Tin học đại cương đóng góp một vai trò quan trọng đối với không chỉ học sinh, sinh viên mà còn cho tất cả những ai sử dụng máy tính.

Nhằm trang bị cho tất cả người dùng ở mọi độ tuổi đầy đủ kiến thức về Tin học nói chung và đặc biệt về kỹ năng thực hành, tư duy lập trình, chúng tôi biên soạn tập bài giảng Tin học đại cương để phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của mọi người. 

Cụ thể, sau khi hoàn thành học phần này, người dùng sẽ có những kiến thức và kỹ năng như: 

  • Hiểu được phần mềm là gì
  • Hiểu các chức năng cơ bản của các phần mềm thông dụng
  • Biết được với mỗi mục đích khác nhau thì nên sử dụng phần mềm nào
  • Có thể sử dụng các phần mềm thông dụng để phục vụ từng loại mục đích

Xem hướng dẫn