0%
Miễn phí

Khóa học này bao gồm:

Giấy chứng nhận

Thuật toán nâng cao Sửa

Khóa học thuật toán nâng cao dành cho các lập trình viên đã thạo code và học qua khóa thuật toán cơ bản. Thuật toán nâng cao sẽ giúp bạn giải quyết các được các vấn đề phức tạp hơn về thuật toán và có kiến thức để tham gia các cuộc thi lập trình.

Xem hướng dẫn