8265 học viên
4.5 (45 đánh giá)

Khóa học sẽ cung cấp cái nhìn cơ bản và tổng quan về lĩnh vực điện toán đám mây và các công nghệ điện toán đám mây nổi bật.

Thời gian 18 giờ
Số bài tập 57
Dành cho bạn Giấy chứng nhận