Miễn phí

Khóa học này bao gồm:

Giấy chứng nhận
18:00:00
57
1725 Học sinh

Điện toán đám mây

4.5 (27 đánh giá)

Khóa học sẽ cung cấp cái nhìn cơ bản và tổng quan về lĩnh vực điện toán đám mây và các công nghệ điện toán đám mây nổi bật.

Tổng quan về điện toán đám mây

1 2 3 4

Kiến trúc điện toán đám mây và các yêu cầu, kỹ thuật cơ bản

5 6 7 8 9 10 11

Cách tạo các ứng dụng và báo cáo cho các đối tượng

12 13 14

Giới thiệu chi tiết về Amazon Web Services

15 16 17

Security & IAM

18 19 20

AWS Services

Compute Services

Programmable Infrastructure

30 31 32

Câu hỏi cuối khóa

Khóa học Cloud Essentials cung cấp kiến thức tổng quan về cloud computing. Bao gồm kiến trúc, các yêu cầu, kĩ thuật cơ bản. Hướng dẫn cách tạo ứng dụng và báo cáo cho các đối tượng. Bên cạnh đó, Khóa học sẽ giới thiệu về AWS, ứng dụng, bảo mật, Web API và các dịch vụ... cuối khóa học là các câu hỏi ôn tập để luyện tập và khắc sâu kiến thức.

Xem hướng dẫn