13336 học viên
4.3 (134 đánh giá)

Giúp học viên nắm vững các nguyên tắc và cú pháp cơ bản trong Javascript - ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới.

Thời gian 26 giờ
Số bài tập 68
Dành cho bạn Giấy chứng nhận