Miễn phí

Khóa học này bao gồm:

Giấy chứng nhận
20:00:00
92
5632 Học sinh

Làm quen với SQL

4.5 (58 đánh giá)

Khóa học này sẽ giúp các lập trình viên nắm được nguyên tắc, cú pháp và cách thức hoạt động của SQL (Structured Query Language).

Giới thiệu về cơ sở dữ liệu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Khởi tạo bảng

Hiểu biết về những ràng buộc

Sửa đổi dữ liệu

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

Truy vấn dữ liệu

Lọc dữ liệu

Gộp nhiều bảng

Phân nhóm dữ liệu

Truy vấn con

SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu được thiết kế để truy xuất và quản lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ. SQL là viết tắt của "Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc" (Structured Query Language). Hướng dẫn này sẽ giúp bạn có một khởi đầu nhanh với SQL. Nó bao gồm hầu hết các chủ đề cần thiết cho sự hiểu biết cơ bản về SQL và hiểu được cách thức hoạt động của nó.

Tại sao phải học SQL?
SQL là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (Structured Query Language), là ngôn ngữ máy tính để lưu trữ, thao tác và truy xuất dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

SQL là ngôn ngữ tiêu chuẩn cho Hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ. Tất cả các Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDMS) như MySQL, MS Access, Oracle, Sybase, Informix, Postgres và SQL Server đều sử dụng SQL làm ngôn ngữ cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn.

Ngoài ra, tất cả đang sử dụng các phương ngữ khác nhau, chẳng hạn như:

MS SQL Server sử dụng T-SQL,
Oracle sử dụng PL/SQL,
Phiên bản MS Access của SQL được gọi là JET SQL (định dạng gốc), v.v.


Các ứng dụng của SQL
Như đã đề cập trước đây, SQL là một trong những ngôn ngữ truy vấn được sử dụng rộng rãi nhất trên cơ sở dữ liệu. Tôi sẽ liệt kê một vài điều về SQL ở đây:

  • Cho phép người dùng truy cập dữ liệu trong các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ.
  • Cho phép người dùng mô tả dữ liệu.
  • Cho phép người dùng xác định dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và thao tác dữ liệu đó.
  • Cho phép nhúng trong các ngôn ngữ khác bằng các mô-đun SQL, thư viện và trình biên dịch trước.
  • Cho phép người dùng tạo và thả cơ sở dữ liệu và bảng.
  • Cho phép người dùng tạo chế độ xem, thủ tục lưu trữ, các chức năng trong cơ sở dữ liệu.
  • Cho phép người dùng đặt quyền trên bảng, quy trình và chế độ xem.

Đối tượng hướng đến
Các bài hướng dẫn về SQL này được chuẩn bị cho người mới bắt đầu để giúp người học hiểu được các khái niệm cơ bản cũng như nâng cao liên quan đến các ngôn ngữ SQL. Hướng dẫn sẽ cung cấp cho bạn đủ sự hiểu biết về các thành phần khác nhau của SQL cùng với những ví dụ phù hợp.

Điều kiện tiên quyết
Trước khi bạn bắt đầu thực hành với nhiều loại ví dụ được đưa ra trong hướng dẫn này, tôi giả định rằng bạn đã biết về cơ sở dữ liệu là gì, đặc biệt là RDBMS và ngôn ngữ lập trình máy tính là gì.

Xem hướng dẫn