23791 học viên
4.5 (171 đánh giá)

Khóa học này sẽ giúp các lập trình viên nắm được nguyên tắc, cú pháp và cách thức hoạt động của SQL (Structured Query Language).

Thời gian 20 giờ
Số bài tập 91
Dành cho bạn Giấy chứng nhận