35380 học viên
4.5 (157 đánh giá)

Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented-Programming) là phương pháp lập trình dựa trên đối tượng để tìm ra bản chất của vấn đề. Khóa học C++ OOP giúp các lập trình viên học được kỹ thuật lập trình mà tất cả logic, yêu cầu thực tế đều được xây dựng xoay quanh các đối tượng. Hiểu được cách thức hoạt động của C++ OOP sẽ làm đơn giản hóa việc bảo trì và dễ dàng mở rộng trong việc thiết kế phần mềm.

Thời gian 40 giờ
Số bài tập 80
Dành cho bạn Giấy chứng nhận