7786 học viên
4.4 (109 đánh giá)

Khóa học này tập trung vào việc cung cấp các kiến thức chung về các bộ phận của máy tính để bạn có thể áp dụng vào việc lựa chọn và sử dụng máy tính.

Thời gian 18 giờ
Số bài tập 82
Dành cho bạn Giấy chứng nhận