7147 học viên
4.5 (61 đánh giá)

Phần mềm luôn là công cụ cần thiết trong mọi lĩnh vực, khóa học này sẽ giúp bạn hiểu được các khái niệm về phần mềm và các phần mềm phổ biến hiện nay.

Thời gian 26 giờ
Số bài tập 47
Dành cho bạn Giấy chứng nhận