Miễn phí

Khóa học này bao gồm:

Giấy chứng nhận
26:00:00
47
4427 Học sinh

Phần mềm máy tính

4.5 (48 đánh giá)

Phần mềm luôn là công cụ cần thiết trong mọi lĩnh vực, khóa học này sẽ giúp bạn hiểu được các khái niệm về phần mềm và các phần mềm phổ biến hiện nay.

Giới thiệu về phần mềm

1 2 3 4 5 6 7 8

Phần mềm hệ thống

9 10

Giới thiệu về hệ điều hành

Phần mềm ứng dụng: Trình duyệt web

Phần mềm ứng dụng: Phần mềm văn phòng

Phần mềm ứng dụng: Trình soạn thảo và lập trình

Phần mềm ứng dụng: Phần mềm tiện ích 1

Phần mềm ứng dụng: Phần mềm tiện ích 2

Câu hỏi cuối khóa

Tổng quan về Phần mềm máy tính

 • Phần mềm máy tính (Computer Software) hay gọi tắt là Phần mềm (Software) là một tập hợp những câu lệnh hoặc chỉ thị được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình nhằm tự động thực hiện một số nhiệm vụ hay một vấn đề cụ thể nào đó trên máy tính hay nói một các đơn giản chính là thao tác với máy tính.

 • Phần mềm thực hiện các chức năng bằng cách gửi các chỉ thị trực tiếp đến phần cứng hoặc cung cấp dữ liệu để phục vụ các chương trình hay phần mềm khác.

 • Phần mềm là một khái niệm trừu tượng, không giống với phần cứng ở chỗ là “phần mềm không thể bị tác động vật lý”, và phần mềm cần phải có phần cứng máy tính mới có thể thực thi được.

 • Phần cứng thường được hướng dẫn (điều khiển) bởi phần mềm để thực hiện các lệnh. Sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm một cách phù hợp tạo thành một hệ thống máy tính có thể sử dụng được.

 • Lịch sử hình thành của máy tính nói chung cũng chính là lịch sử phát triển của Phần mềm máy tính. 

 • Ngày nay máy tính được cải tiến liên tục với tốc độ và khả năng xử lý mạnh mẽ. Phần mềm qua đó cũng được cải tiến về chức năng để phục vụ cho các công việc có độ phức tạp ngày càng cao.

Ứng dụng của Phần mềm máy tính

Nếu phần cứng máy tính chính là phần "thân xác" của máy tính, thì phần mềm là "khối óc". Phần cứng, kết hợp với phần mềm máy tính tạo ra một chiếc máy tính hoàn chỉnh có thể chạy được. Phần mềm giúp cho một chiếc máy tính từ một khối những thiết bị máy móc vô chi có thể thực hiện những thao tác, tính toán, xử lý với độ chính xác và tốc độ vượt xa con người. Trên cơ sở tận dụng sức mạnh của phần cứng, phần mềm giúp con người thực hiện gần như mọi công việc phức tạp mà trước đó không thể thực hiện. Sự tiên tiến về công nghệ của một công ty hay quốc gia, khu vực có thể được đánh giá bởi phần mềm họ sử dụng trong các công việc. Mọi thiết bị điện tử sẽ trở nên vô dụng nếu không có phần mềm.

Các công ty lớn về công nghệ đều phát triển phần mềm máy tính.

Để giúp các bạn thấy được phần mềm máy tính có vai trò quan trọng như thế nào, hãy xem danh sách các công ty công nghệ lớn nhất thế giới, tất cả đều phát triển các phần mềm máy tính cho riêng mình.

Như bạn thấy, phần mềm máy tính gắn liền mật thiết với các công ty công nghệ hàng đầu, các thương hiệu máy tính ứng với các doanh nghiệp trên là vô cùng nổi tiếng. Sự liên hệ mật thiết giữa phần cứng và phần mềm chính là lý do họ phát triển song song cả 2 để có sự tương tác tốt nhất trên sản phầm của mình.

Phân loại phần mềm

Phần mềm máy tính có thể được phân loại theo nhiều cách thức khác nhau. Ta có thể phân loại theo chức năng, ứng dụng hay thậm chí về tính mở.


Học viên sẽ nhận được những gì trong khóa học:

 • Hiểu cách phân biệt và công dụng của mềm máy tính.
  • Biết cách xác định xác thành phần phần mềm máy tính.
  • Biết được ứng dụng của chúng trong thực tế.
  • Biết cách mà phần mềm máy tính điều khiển hoạt động của máy tính.
 • Hiểu được cách hoạt động của phần mềm máy tính.
  • Hiểu cách mà phần mềm tương tác với phần cứng và thông tin.
  • Phần mềm và các tính năng đặc biệt.
 • Tìm hiểu về các phần mềm cụ thể, tính năng và ứng dụng thực tế
  • Nhu cầu cho giải trí.
  • Nhu cầu cho làm việc.
  • Nhu cầu cho học tập.

Xem hướng dẫn