31909 học viên
4.4 (451 đánh giá)

Khóa học lập trình Python cơ bản với các bài tập và lý thuyết dễ hiểu, học xong bạn có thể tự tin để tới với các chủ đề nâng cao hơn của Python.

Thời gian 26 giờ
Số bài tập 59
Dành cho bạn Giấy chứng nhận