6729 học viên
4.3 (77 đánh giá)

Thư viện chuẩn luôn là thứ không thể thiếu đối với một ngôn ngữ lập trình, khóa học này sẽ giúp bạn thành thạo các thư viện hay được sử dụng trong C++.

Thời gian 20 giờ
Số bài tập 69
Dành cho bạn Giấy chứng nhận