Miễn phí

Khóa học này bao gồm:

Giấy chứng nhận
20:00:00
69
4741 Học sinh

Thư viện chuẩn C++

4.3 (69 đánh giá)

Thư viện chuẩn luôn là thứ không thể thiếu đối với một ngôn ngữ lập trình, khóa học này sẽ giúp bạn thành thạo các thư viện hay được sử dụng trong C++.

Vector

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

List

Set

Stack

Queue

Map

bitset

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

  • Sử dụng các lớp thu thập STL và các trình vòng lặp để thực hiện các nhu cầu lưu trữ dữ liệu.
  • Sử dụng các thuật toán chính được cung cấp trong STL để nhanh chóng phát triển các giải pháp hiệu quả.
  • Mở rộng STL với các lớp và thuật toán bộ sưu tập chung của riêng họ.

Xem hướng dẫn