13043 học viên
4.3 (146 đánh giá)

Thư viện chuẩn luôn là thứ không thể thiếu đối với một ngôn ngữ lập trình, khóa học này sẽ giúp bạn thành thạo các thư viện hay được sử dụng trong C++.

Thời gian 20 giờ
Số bài tập 67
Dành cho bạn Giấy chứng nhận