Miễn phí

Khóa học này bao gồm:

Giấy chứng nhận
33:00:00
56
16241 Học sinh

Thuật toán căn bản

4.4 (162 đánh giá)

Với khóa học thuật toán cơ bản, bạn sẽ học được cách tư duy và giải quyết các bài toán lập trình cơ bản mà một lập trình viên cần có.

Số học

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Xử lý xâu

Đếm

Ma trận

Hình học

Dãy số

Đồ thị

44 45 46

Sắp xếp

Tìm kiếm

Giải thuật là gì ?

Giải thuật (hay còn gọi là thuật toán - tiếng Anh là Algorithms) là một tập hợp hữu hạn các chỉ thị để được thực thi theo một thứ tự nào đó để thu được kết quả mong muốn. Nói chung thì giải thuật là độc lập với các ngôn ngữ lập trình, tức là một giải thuật có thể được triển khai trong nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Đặc điểm của giải thuật

Không phải tất cả các thủ tục có thể được gọi là một giải thuật. Một giải thuật nên có các đặc điểm sau:

  • Tính xác định: Giải thuật nên rõ ràng và không mơ hồ. Mỗi một giai đoạn (hay mỗi bước) nên rõ ràng và chỉ mang một mục đích nhất định.

  • Dữ liệu đầu vào xác định: Một giải thuật nên có 0 hoặc nhiều hơn dữ liệu đầu vào đã xác định.

  • Kết quả đầu ra: Một giải thuật nên có một hoặc nhiều dữ liệu đầu ra đã xác định, và nên kết nối với kiểu kết quả bạn mong muốn.

  • Tính dừng: Các giải thuật phải kết thúc sau một số hữu hạn các bước.

  • Tính hiệu quả: Một giải thuật nên là có thể thi hành được với các nguồn có sẵn, tức là có khả năng giải quyết hiệu quả vấn đề trong điều kiện thời gian và tài nguyên cho phép.

  • Tính phổ biến: Một giải thuật có tính phổ biến nếu giải thuật này có thể giải quyết được một lớp các vấn đề tương tự.

  • Độc lập: Một giải thuật nên có các chỉ thị độc lập với bất kỳ phần code lập trình nào.

Lời kết:

Trong khóa học này là một loạt các bài tập về giải thuật, được chia theo thành các nhóm giải thuật khác nhau. Nhiệm vụ của chúng ta là giải các bài tập đó, vận dụng các kiến thức cơ bản của các ngôn ngữ lập trình khác nhau (C++, JAVA, C#,...)

Xem hướng dẫn