8395 học viên
4.0 (82 đánh giá)

Giúp lập trình viên cải thiện khả năng lập trình với những thuật toán mạnh mẽ để giải quyết các bài toán lập trình phức tạp.

Thời gian 40 giờ
Số bài tập 29
Dành cho bạn Giấy chứng nhận