Miễn phí

Khóa học này bao gồm:

Giấy chứng nhận
40:00:00
29
2938 Học sinh

Thuật toán nâng cao

4.0 (41 đánh giá)

Giúp lập trình viên cải thiện khả năng lập trình với những thuật toán mạnh mẽ để giải quyết các bài toán lập trình phức tạp.

Tham lam

1 2 3 4 5

Quay lui

6 7 8 9 10

Quy hoạch động

Chia để trị

DFS & BFS

Đồ thị cây

Updating

Xem hướng dẫn