Miễn phí

Khóa học này bao gồm:

Giấy chứng nhận
20:00:00
98
216 Học sinh

Thực hành với SQL

4.6 (8 đánh giá)

Khóa học này sẽ giúp bạn biết về một số chức năng chính cần thiết để sắp xếp, lọc và phân loại thông tin trong cơ sở dữ liệu quan hệ, mở rộng bộ công cụ SQL của bạn và giúp bạn có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp hơn thông qua bộ công cụ này. Yêu cầu: Bạn cần hoàn thành khóa Làm quen với SQL để có kiến thức cơ bản trước khi tham gia khóa học này.

Các hàm toán học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thao tác với văn bản

Làm việc với ngày/giờ

Các mệnh đề SET

Biểu thức điều kiện

Truy vấn con

Biểu thức bảng chung

Các hàm windown

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có các kỹ năng cần thiết để phân tích những bài toán dữ liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng.

- Bạn sẽ biết các sử dụng các câu lệnh CASE, truy vấn con và các hàm cửa sổ.
- Bạn sẽ biết đến một số khái niệm trong khóa học này như xử lý dữ liệu bị thiếu, làm việc với ngày tháng và tính toán thống kê tóm tắt bằng các truy vấn nâng cao.

Yêu cầu: Bạn cần hoàn thành khóa Làm quen với SQL để có kiến thức cơ bản trước khi tham gia khóa học này.

Xem hướng dẫn