Miễn phí

Khóa học này bao gồm:

Giấy chứng nhận
18:00:00
55
8874 Học sinh

Truyền thông và Mạng máy tính

4.6 (75 đánh giá)

Khóa học cung cấp cho lập trình viên những kiến thức cơ bản và dễ hiểu về mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.

Truyền thông dữ liệu và mạng máy tính

1 2 3

Cáp mạng và phân loại

4 5 6 7 8

Thiết bị chuyển mạch, định tuyến và mô hình đấu nối

9 10 11 12 13

Các loại hình mạng và phân loại

14 15

Các công nghệ phổ biến trong truyền tải mạng

Các thông số trong truyền tải mạng

20 21

Các khái niệm và một số điều cần biết về mạng

Một số ứng dụng của network

Các vấn đề thường gặp

Final Quiz 1

Final Quiz 2

Người học sau khi học xong khóa học có khả năng:
• Hiểu khái niệm mạng máy tính, vai trò của các mạng máy tính. Phân biệt mạng cục bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN). Hiểu khái niệm và vai trò của máy khách/máy chủ.
• Hiểu khái niệm truyền dữ liệu trên mạng, tốc độ truyền và các thông số khác (ví dụ: bps, kbps, Mbps, Gbps).
• Hiểu khái niệm phương tiện truyền thông (media) và khái niệm băng thông (bandwidth). Phân biệt các phương tiện truyền dẫn: có dây (ví dụ: cáp điện thoại, cáp đồng trục, cáp
quang), không dây (ví dụ: sóng vô tuyến).
• Hiểu khái niệm mạng Internet, intranet, extranet.
• Hiểu khái niệm tải các nội dung từ mạng xuống (download) và tải các nội dung lên mạng (upload).
• Biết phân biệt giữa “dịch vụ kết nối Internet” (ví dụ: Dial-up, ADSL, FTTH) và “phương thức kết nối Internet” (ví dụ: bằng đường dây thoại, điện thoại di động, cáp, không dây, vệ
tinh).
• Hiểu và phân biệt được các thiết bị mạng.
• Hiểu về tầm quan trọng và ứng dụng thực tế của mạng
• Có khả năng đưa ra sự lựa chọn về các gói mạng cơ bản trong thực tế
• Có khả năng đưa ra sự lựa chọn về các thiết bị mạng cơ bản trong thực tế
• Biết cách setup một mạng LAN/Wifi trong gia đình (Bao gồm thiết bị gì? Cấu hình như nào? Config ra sao, phục vụ được bao nhiêu máy với nhu cầu như nào)
• Biết cách xử lý các trục trặc về mạng một cách cơ bản.
• khả năng phân tích đánh giá chất lượng dịch vụ mạng và chọn lựa các dòng thiết mạng bị ổn định

Xem hướng dẫn