5 Quy Ước Đặt Tên Thường Dùng Trong C++

5 Quy Ước Đặt Tên Thường Dùng Trong C++

Thông thường khi mới học lập trình c++ sẽ chỉ viết những chương trình đơn giản nên không quan tâm đến việc đặt tên trong c++. Nhưng sau này, khi làm những dự án lớn nếu không có cách đặt tên cụ thể thì sẽ rất khó hiểu cho cả mình với người khác. Nên trong bài này mình sẽ nói về một số quy ước đặt tên trong c++.

Quy tắc chung

  • Tên phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới _. Ví dụ: Laptrinh1, _Laptrinh...
  • Không được dùng những từ khóa như: const, char, int …
  • Tên không được có các toán tử.
  • Hai biến trong cùng một hàm không được trùng tên.
  • Tên biến không có dấu cách.

Sau đây là một số quy ước đặt tên thông thường trong c++:

1. Biến là một giá trị không thay đổi

Các biến khai báo là const thì phải viết hoa toàn bộ tên biến hoặc đặt tên có chữ "k" đứng trước tên biến. VD

2. Tên tệp.

Tất cả các tên tệp phải là chữ thường và có thể bao gồm dấu gạch dưới ( _) hoặc dấu gạch ngang ( -). Tuân theo quy ước mà dự án của bạn sử dụng và đặt tên thật cụ thể. 

Ví dụ : 

  • my_useful_class.cc

  • my-useful-class.cc

3. Tên hàm

Tên hàm trong c++ thường sẽ viết hoa chữ cái đầu của mỗi từ mới

4. Class

Tên class nên là một danh từ và sẽ viết hoa chữ cái đầu của tất cả các từ.

5. Tên biến

Tên biến trong c++ các bạn nên đặt là từ có ý nghĩa, ngắn gọn, dễ hiểu có thể viêt thường, dung dấu gạch ngang "_"  hoặc viết hoa khi có viết từ mới nhưng thông thường mình sẽ dùng dấu gạch ngang, miễn sao bạn tuân theo cách đặt tên chung mà mình đã nêu ở trên.

Ngoài ra các bạn còn có thể sử dụng kiểu bình luận để sau này mình đọc lại hoặc người khác đọc dễ hiểu hơn khi gặp các đoạn code

Tạm Kết

Hy vọng bài viết của mình có ích đối với các bạn mới học c++. Quy cách đặt tên ở mỗi nơi sẽ mỗi khác tùy dự án mà bạn tham gia nữa, nếu có cách đặt tên nào thường dùng hãy để lại ở phần comment.