6 Điều Cần Biết Về Collaboration Diagram

6 Điều Cần Biết Về Collaboration Diagram

Biểu đồ cộng tác (Collaboration Diagram) là một trong nhiều biểu đồ quan trọng trong UML. Vậy bạn có biết biểu đồ cộng tác trong UML là gì hay không ?

1. Biểu đồ cộng tác trong UML là gì?

Biểu đồ cộng tác là một minh họa về các mối quan hệ và tương tác giữa các đối tượng phần mềm trong Ngôn ngữ Mô hình Thống nhất (UML).

Thay vì hiển thị luồng thông báo, nó mô tả kiến trúc của đối tượng cư trú trong hệ thống vì nó dựa trên lập trình hướng đối tượng. Một đối tượng bao gồm một số tính năng. Nhiều đối tượng hiện diện trong hệ thống được kết nối với nhau. Biểu đồ cộng tác, còn được gọi là biểu đồ giao tiếp, được sử dụng để mô tả kiến trúc của đối tượng trong hệ thống.

2. Cấu trúc của biểu đồ cộng tác trong UML?

Một biểu đồ cộng tác giống như một lưu đồ mô tả vai trò, chức năng và hành vi của các đối tượng riêng lẻ cũng như hoạt động tổng thể của hệ thống trong thời gian thực . Bốn thành phần chính của biểu đồ cộng tác là:

Đối tượng (Objects) - Đối tượng được hiển thị dưới dạng hình chữ nhật với nhãn đặt tên bên trong. Nhãn đặt tên tuân theo quy ước của tên đối tượng: tên lớp . Nếu một đối tượng có thuộc tính hoặc trạng thái ảnh hưởng cụ thể đến sự cộng tác, thì điều này cũng cần được lưu ý.

                                                                                               
Actors- Actors là những thể hiện gọi ra tương tác trong biểu đồ. Mỗi tác nhân có một tên và một vai trò, với một tác nhân khởi tạo toàn bộ ca sử dụng.
Liên kết (Links) - Liên kết kết nối các đối tượng với các tác nhân và được mô tả bằng cách sử dụng một đường liền nét giữa hai phần tử. Mỗi liên kết là một thể hiện mà các thông điệp có thể được gửi đi.

                                                                                           
Tin nhắn (Messages)- Tin nhắn giữa các đối tượng được hiển thị dưới dạng một mũi tên có nhãn được đặt gần một liên kết. Những thông điệp này là thông tin liên lạc giữa các đối tượng truyền tải thông tin về hoạt động và có thể bao gồm số thứ tự.

                                                                                               

                              Ví dụ "Biểu đồ cộng tác trong UML"

3. Các bước cần biết để vẽ biểu đồ cộng tác trong UML ?

 • Bước 1: Xác định hành vi mà việc thực hiện và triển khai được chỉ định
 • Bước 2: Xác định các yếu tố cấu trúc (vai trò lớp, đối tượng, hệ thống con) cần thiết để thực hiện chức năng của sự cộng tác
  Quyết định bối cảnh tương tác: hệ thống, hệ thống con, ca sử dụng và hoạt động
 • Bước 3: Mô hình hóa các mối quan hệ cấu trúc giữa các yếu tố đó để tạo ra một biểu đồ cho thấy bối cảnh của sự tương tác
 • Bước 4: Xem xét các tình huống thay thế có thể được yêu cầu

Vẽ biểu đồ cộng tác ở mức cá thể, nếu được yêu cầu. Tùy ý vẽ biểu đồ cộng tác cấp đặc điểm kỹ thuật để tóm tắt các tình huống thay thế trong biểu đồ trình tự cấp phiên bản.

4. Tại sao sử dụng biểu đồ cộng tác trong UML ?

Trước hết, chúng rất hữu ích để hình dung mối quan hệ giữa các đối tượng cộng tác để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Điều này rất khó xác định từ một biểu đồ tuần tự. Ngoài ra, biểu đồ cộng tác cũng có thể giúp bạn xác định độ chính xác của mô hình tĩnh (tức là biểu đồ lớp). Một số nhà phát triển thực hiện bước tạo mô hình tĩnh cho các đối tượng kinh doanh của họ, nhưng không "chứng minh" mô hình của họ bằng cách tạo các mô hình động liên quan. Một khi bạn đưa các lớp của mình vào hoạt động (hoặc tương tác), bạn thường có thể thấy các lỗ hổng trong mô hình tĩnh của mình mà có thể chưa được phát hiện ra.

5. Lợi ích mà biểu đồ cộng tác trong UML mang lại

 • Mô hình hóa sự hợp tác, cơ chế hoặc tổ chức cấu trúc trong một thiết kế hệ thống.
 • Cung cấp tổng quan về các đối tượng cộng tác trong hệ thống hướng đối tượng.
 • Hiển thị nhiều kịch bản thay thế cho cùng một trường hợp sử dụng.
 • Thể hiện kỹ thuật chuyển tiếp và đảo ngược.
 • Nắm bắt việc truyền thông tin giữa các đối tượng.
 • Hình dung logic phức tạp đằng sau một hoạt động.

6. Hạn chế của biểu đồ cộng tác trong UML

 • Nhiều đối tượng nằm trong hệ thống có thể tạo nên một biểu đồ cộng tác phức tạp, vì việc khám phá các đối tượng trở nên khá khó khăn.
 • Đó là một sơ đồ tốn nhiều thời gian.
 • Sau khi chương trình kết thúc, đối tượng bị hủy.
 • Khi trạng thái đối tượng thay đổi trong giây lát, rất khó để theo dõi từng diễn ra bên trong đối tượng của một hệ thống.

Kết luận

Mình đã giới thiệu những khái niệm cơ bản về biểu đồ cộng tác trong UML. Qua đây các bạn có thể hiểu thêm một phần nào đó về biểu đồ cộng tác trong uml và có thể áp dụng vào hệ thống cũng như dự án của các bạn