Docker Cơ Bản: Hướng Dẫn Cài Đặt Docker Trong Windows

Docker Cơ Bản: Hướng Dẫn Cài Đặt Docker Trong Windows

Là một .Net Developer nên môi trường sử dụng chính của mình là windows, vì vậy mình cần cài đặt docker trên windows 10 của mình để sử dụng.

Trên trang chủ của Docker cũng đã có hướng dẫn cách cài đặt  docker trên môi trường windows các bạn có thể vào đây để tham khảo Install Docker Desktop on Windows. Trong bài này của mình, mình sẽ hướng dẫn nhanh cách cài đặt docker trên windows.

Những điều lưu ý khi cài đặt

Yêu cầu hệ thống(theo như yêu cầu từ trang chủ của docker):

  • Với hệ điều hành: bắt buộc là Windows 10 64-bit
  • Cần bật Hyper-V and Containers Windows.

Cài đặt Doker

Tải file cài đặt doker cho windows tại https://www.docker.com/get-started

Sau khi đã tải về, các bạn tiến hành cài đặt thông qua file Docker Desktop Installer.exe vừa tải về. Như mình đã giới thiệu, để chạy được doker cần bật tính năng Hyper-V của windows và trong quá trình cài đặt docker nếu windows chưa được bật Hyper-V, sẽ có một checkbox hỏi xem có muốn bật Hyper-V luôn không, thì mình nên lựa chọn checkbox để bật Hyper-V luôn.

Sau khi cài đặt hoàn tất, cần khởi động lại máy để có thể chạy docker, sau khi khởi động chúng ta có thể thấy biểu tượng Docker ở Tray Icon:

Để kiểm tra thông tin chi tiết: chúng ta thực hiện cmd 

>docker info

Để kiểm tra phiên bản của Docker chúng ta thực hiện cmd

>docker --version​

Khi quá trình khởi chạy hoàn tất, chúng ta có một màn hình giới thiệu khi mở Docker Desktop. Trong hướng dẫn đã có một số bài tập đơn giản để chúng ta xây dựng và làm quen với Docker.

Done setup rồi

Vậy là chúng ta đã hoàn thành cài đặt thành công Docker trên windows. Trong phần tiếp theo mình sẽ giới thiệu cách đóng gói một ứng dụng ASP.NET vào Docker.

Chúc các bạn thành công. thanks!

--zorroteo--