Tôi Muốn Trở Thành Một Front End Developer Toàn Diện?

Tôi Muốn Trở Thành Một Front End Developer Toàn Diện?

Khi đã thông thạo HTML và CSS thì bước tiếp theo là tiếp cận với JavaScript. Vậy chúng ta nên tiếp cận như thế nào để trở thành 1 front end developer toàn diện?

Mặc định là bạn đã có kiến thức về Html và CSS rồi, thì đây là lời khuyên và kinh nghiệm của tôi :

 1. Học mà chơi, chơi mà học với javascript căn bản. Thực hành tạo các trang bằng HTML, CSS và JS.
 2. Khi bạn đã hoàn tất các kiến thức cơ bản về JS, tiếp theo sẽ vọc vạch đến các thư viện. Cố gắng học jquery và nhận ra cách nó làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn theo nhiều cách.
 3. Tiếp theo là các framework. Cố gắng học một cái gì đó đơn giản, như Bootstrap hoặc materialize CSS. Những điều này cung cấp các thành phần hữu ích giúp bạn xây dựng giao diện người dùng tốt hơn và phong phú hơn.
 4. Bây giờ, danh sách các framework cần tìm hiểu vẫn chưa kết thúc. Hãy tiếp tục tìm hiểu về các framework nâng cao như Angular, React, Vue, Ember, v.v. Thực hiện một số nghiên cứu , chọn một framework và thử xây dựng các ứng dụng với các công cụ đó.
 5. Các chủ đề nâng cao hơn trong giao diện người dùng sẽ bao gồm các bộ tiền xử lý CSS pre-processors, như Sass hoặc Less
 6. Tiếp tục, tôi sẽ đi sâu vào full stack development. Bây giờ là lúc để xem toàn bộ application stack chứ không chỉ giao diện người dùng. Bạn cần tìm hiểu, các ứng dụng web được xây dựng như thế nào, các lớp khác nhau là gì (front-end, server-side và DB layer)
 7. Giờ đây, mã hóa phía máy chủ có rất nhiều công nghệ, bạn có thể sử dụng PHP, Java EE, Django (framework dựa trên Python), Node, v.v. Thực hiện một số nghiên cứu cơ bản, chọn một ngôn ngữ và bắt đầu học. Mỗi ngôn ngữ có thể đi kèm với một số framework riêng của nó, chẳng hạn - Laravel là một framework dựa trên PHP, Express là một framework với Node, v.v.
 8. Bây giờ hãy xem xét khía cạnh lưu trữ, sau tất cả, bạn sẽ cần một bộ nhớ để lưu trữ tất cả dữ liệu của mình cho các ứng dụng web. Bạn có thể xem xét các cơ sở dữ liệu như MySQL hoặc một số NoSQL DB như Mongo hoặc Cassandra.
 9. Hơn nữa, bạn có thể cần phải tìm hiểu tech stack mà bạn có thể cảm thấy mong muốn xây dựng ứng dụng của mình và khi tôi nói tech stack- nó có nghĩa là bạn toàn bộ ngăn xếp ứng dụng. Nó có thể là MEAN stack (Mongo, Express, Angular, Node) hoặc có thể là MERN stack (Mongo, Express, React, Node).
 10. Có một số ý tưởng cơ bản về lưu trữ web, cách mua tên miền, v.v.
 11. Tìm hiểu một số tiêu chuẩn coding tốt hoặc các concept mã hóa rõ nét hơn, khi bạn nâng cao kỹ năng của mình.
 12. Có một số ý tưởng cơ bản về task-runners như Grunt, Gulp, một số thông tin về trình quản lý gói như npm, v.v.
 13. Tìm hiểu các design pattern nếu có thể. Giúp bạn rất nhiều trong việc loại bỏ tất cả các rắc rối trong source code của bạn.
 14. Tất nhiên, điều cần quan tâm nữa là về các IDE phù hợp, các editor như Atom hoặc Sublime hoặc Notepad ++ sẽ hữu ích cho bạn.

Hy vọng những chia sẻ này hữu ích đối với bạn.