Lập trình game với Unity như thế nào (Phần 3)?

Lập trình game với Unity như thế nào (Phần 3)?

Vậy là ở Phần 1  lập trình game với Unity mình đã giới thiệu sơ qua về Unity, các cài đặt, các thẻ cơ bản trong Unity cũng như hướng dẫn các bạn viết 1 chương trình di chuyển đối tượng đơn giản với Unity.

Phần 2 lập trình game với Unity mình đã hướng dẫn các bạn tạo Animations (Hiệu ứng chuyển động cho nhân vật) cơ bản với 2 hiệu ứng đó là Walk_Animation (hiển thị lúc nhân vật di chuyển) và Idle_Animation (hiển thị lúc nhân vật đứng yên).

Chúng ta sẽ tiếp tục với Phần 3, mình sẽ hướng dẫn các bạn 2 kĩ thuật cơ bản và thường dùng trong lập trình game đó là Scaler và Scolling Background.

1. Scaler và Scrolling Background là gì ?

Khi chúng ta tạo background thì kích thước của background có thể không đúng với kích thước của maincamera dẫn tới hình ảnh background hiển thị không đầy đủ, bị mất đoạn, kĩ thuật scaler giúp backgroud scaler đúng bàng kích thước của maincamera sẽ giúp giải quyết vấn đề này.

Kĩ thuật scrolling background là kĩ thuật giúp tạo hiệu ứng chuyển động cho background, ở phần này mình sẽ làm cho background chuyển động đi xuống vô tận, giúp tạo cảm giác phi thuyền di chuyển lên (thực chất phi thuyền đứng yên, chỉ có back ground di chuyển xuống).

2. Thực hành

Để làm được điều này thì chúng ta bắt đầu làm như sau:

Đầu tiên chúng ta chọn GameObject -> 3D Object -> Quad .

Tiếp theo các bạn reset tọa độ của Quad vừa mới tạo bằng cách nhấn vào biểu tượng cài đặt và chọn Reset.

Ở phần Mesh Collider nhấn vào biểu tượng cài đặt chọn Remove Component, bởi vị Mesh Collider chỉ dành cho 3D và ở đây chúng ta làm trên nền 2D nên xóa nó đi.

Các bạn sửa lại các thông số của ảnh dùng làm Background như sau:

Tiếp theo vào thẻ Assets tại vùng trống R_Click -> Create -> Material , đặt lại tên là Background.

Chọn vào material vừa mới tạo, trong thẻ Inspector tại phần Shader chọn lại là Mobile -> Particels -> Alpha Blended.

Sau khi chọn xong sẽ có dạng thế này:

Tại ô Texture click vào Select và chọn cho mình tấm hình bạn sử dụng để làm background.

Tiếp theo chúng ta quay lại phần Squad đã tạo lúc nãy, trong thẻ Inspector tại phần Mesh Renderer -> Element 0 có mặc định là Default-Material, các bạn kéo thả Background(Material) vừa làm xong vào đó.

Background được tạo ra sẽ rất nhỏ, ở đây chúng ta sẽ xử lí bằng lập trình 1 chút để background đúng bằng kích thước của main camera, kĩ thuật này mình gọi là Scaler Background.

Trước khí Scacler thì chúng ta điều chỉnh kích thước main camera một chút để phù hợp, với màn hình dọc của game thì kích thước chuẩn thường là 400x800, chúng ta điểu chỉnh bằng cách vào thẻ Game và điều chỉnh như hình bên dưới:

Các bạn tạo 1 file C# Script, đặt lại tên và lập trình như sau (ở đây chúng ta chỉ sử dụng hàm Start thôi, vì chỉ khởi tạo background cho đúng kích thước của maincamera nên không cần sử dụng hàm Update):

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class FullScreen : MonoBehaviour
{
  // Start is called before the first frame update
  void Start()
  {
    float HeightCamera = Camera.main.orthographicSize * 2f;   //lấy chiều rộng main camera
    float WidthCamera = HeightCamera * Screen.width / Screen.height;   //lấy chiều cao của main camera

    transform.localScale = new Vector3(WidthCamera, HeightCamera, 0f);   //scale background-material đúng bằng với main camera
  }
}

Các bạn lưu lại và kéo thả vào Squad, nhấn play để chạy thử để xem kết quả.

Bây giờ để Scorlling Background chúng ta tạo file C# Script đặt lại tên và lập trình như sau:

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class ScrollingBG : MonoBehaviour
{
  public float speed = 0.1f;  //tốc độ scrolling
  private Material mat;  // khởi tạo một biến Material
  private Vector2 offset = Vector2.zero;  //khai báo 1 độ dời cho background

  // Start is called before the first frame update
  void Start()
  {
    mat = GetComponent<Renderer>().material;  //khởi tạo material
    offset = mat.GetTextureOffset("__MainTex");
  }

  // Update is called once per frame
  void Update()
  {
    offset.y += speed * Time.deltaTime;  // cho background di chuyển từ trên xuống nê ta lấy trục y (nếu muốn di chuyển sang ngang thì ta lấy trục x)
    mat.SetTextureOffset("_MainTex", offset);  
  }
}
//mục đích 2 câu lệnh "mat.GetTextureOffset("__MainTex")" và "mat.SetTextureOffset("_MainTex", offset)" là tạo sự lặp lại vô tận cho background scorlling di chuyển xuống.

Sau khi lập trình xong Save lại và kéo vào Squad , nhấn Play để chạy thử các bạn sẽ thấy background di chuyển xuống vô tận tạo cảm giác chuyển động cho phi thuyền.

3. Kết

Phần này mình đã hướng dẫn các bạn 2 kĩ thuật cơ bản là scaler và scorlling background, các kĩ thuật này có thể có nhiều cách làm khác nhau, cách mình giới thiệu chỉ là một trong những cách cơ bản, các bạn có thể tìm hiểu thêm để tìm cách phù hợp với mình nhất, phần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lí va chạm, cụ thể là xử lí chạm biên, vấn đề xuất hiện ở mọi game.

Chúc các bạn thành công!

Link tham khảo để biết thêm chi tiết : Tại đây