Low-code, tương lai của lập trình

Low-code, tương lai của lập trình

Low-code là gì?

Low-code là phần mềm tự động hóa các tác vụ khó khăn và mất thời gian trong việc phát triển phần mềm, để giải phóng sức lao động, để mọi người tập trung vào những việc quan trọng hơn.

Low-code là một nền tảng phát triển phần mềm, giúp bạn tạo ra một phần mềm hoàn chỉnh bằng cách kéo thả. Thay cho việc viết hàng vạn dòng code phức tạp, nền tảng low-code giúp lập trình viên xây dựng phần mềm hoàn chỉnh với giao diện, kết nối, dữ liệu và logic một cách nhanh chóng và trực quan.

Xây dựng phần mềm bằng low-code cũng giống như các cách xây dựng phần mềm khác, trừ khi bạn có thể viết mọi thứ bằng mã máy. Với low-code, nền tảng đã đóng gói tất cả những việc mà bạn không nên làm. Thay vì phải code hàng vạn dòng code, viết những dòng code mà rất nhiều phần mềm khác đã viết rồi, mất thời gian để giải quyết những lỗi mà bao người khác đã giải quyết rồi, thì bạn có thời gian để sáng tạo những cái mới có giá trị hơn.

Hãy so sánh quy trình giữa code truyền thống và sử dụng low-code

Quy trình phát triển phần mềm truyền thống

Cho dù bạn sử dụng framework .NET MVC, Spring Boot hoặc Roby thì bạn đều phải trải qua 16 bước sau:

 

Quy trình phát triển phần mềm sử dụng low-code platform

Với low-code thì quy trình chỉ còn có 7 bước như sau:

Quy trình đơn giản hóa chỉ còn 7 thay vì 16 bước.

Kết luận

Low-code hiểu rằng việc viết code bằng tay trong các ứng dụng web và mobile là rất loằng ngoằng và mất thời gian. Chúng ta đều phải làm những việc lặp lại khi bắt đầu một dự án mới. Với low-code sẽ cho phép chúng ta tạo các ứng dụng bằng một cách trực quan, sử dụng các thành phần đã được tạo sẵn trong platform.

Sử dụng low-code là cách để cho các lập trình viên làm được nhiều việc hơn, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để sáng tạo thay vì phải làm những công việc lặp đi lặp lại nhàm chán.

Tham khảo:

https://www.outsystems.com/
https://www.mendix.com/
https://www.salesforce.com/products/platform/lightning/