Remote Chrome Của Điện Thoại Với Auto Test

Remote Chrome Của Điện Thoại Với Auto Test

Khi automation test với 1 Website và Webstie này được truy cập từ Trình duyệt của điện thoại, các bạn có thể đã thắc mắc: Để xác định vị trí các Element gồm: textbox, button, checkbox, radio button ... trên Giao diện website (trường hợp: website này được truy cập trên trình duyệt của điện thoại) thì phải làm thế nào? 

Mình chia sẻ các bạn cách remote vào trình duyệt Chrome của điện thoại Android từ trình duyệt Chrome của máy tính (dùng Dev Tool của trình duyệt Chrome)

Sau khi remote thành công vào trình duyệt Chrome của điện thoại Android từ trình duyệt Chrome của máy tính, các bạn có thể xác định vị trí element trên giao diện website trên điện thoại như bình thường.

Môi trường thực hiện

Hiện tại, bài chia sẻ này mình đang dùng môi trường:

+ Điện thoại Android Samsung A50

+ Trình duyệt Chrome trên Điện thoại Android Samsung A50

+ Trình duyệt Chrome trên Windows 7 (trình duyệt Chrome trên Windows 10 trở lên vẫn có thể áp dụng bài chia sẻ này)

+ Automation Test với Appium

+ Xác định vị trí Element trên website: shopee.vn (truy cập website này trên trình duyệt Chrome của điện thoại)

Hướng dẫn xác định vị trí element trên website

Bước 1:

 • Cắm dây điện thoại Andoid Samsung A50 vào máy tính

Bước 2:

 • Nhấn nút Start Server v1.15.1 để start Appium

Bước 3:

 • Mở Eclipse có code mở URL shopee.vn với trình duyệt Chrome và nhấn chạy
 • Sau khi mở trình duyệt Chrome với link URL shopee.vn thành công thì ta mới bắt đầu các bước remote trình duyệt Chrome của điện thoại từ máy tính

Bước 4:

 • Dùng thao tác tay mở trình duyệt Chrome của điện thoại với đường dẫn URL: shopee.vn

Bước 5:

 • Mở trình duyệt Chrome trên máy tính và nhấn phím F12

Bước 6:

 • Trên trình duyệt Chrome của máy tính, nhấn  Nút view chế độ màn hình điện thoại hoặc máy tính để chuyển chế độ view Website kiểu view điện thoại

Bước 7:

 • Vào More tools và nhấn item Remote Devices

Bước 8:

 • Nhấn vào link chrome://inspect/#devices

Bước 9:

 • Nhấn link inspect để remote được trình duyệt Chrome trên điện thoại với URL: shopee.vn

Remote thành công trình duyệt Chrome của điện thoại với đường dẫn shopee.vn

Bước 10:

 • Nhấn phím Ctrl + F để hiển thị chỗ nhập đường dẫn XPath
 • XPath này dùng để xác định vị trí các element trên giao diện web shopee.vn trên trình duyệt Chrome của điện thoại

Tạm kết:

Mình mong bài viết này sẽ giúp các bạn biết cách xác định vị trí element của giao diện Website trên trình duyệt của điện thoại . Sau đó, các bạn có thể xác định vị trí element trên giao diện Website như bình thường