Tại Sao Nên Sử Dụng Java Light-4j?

Tại Sao Nên Sử Dụng Java Light-4j?

Light-4j là một framework nhanh và nhẹ hơn rất nhiều so với Spring boot. Ngoài việc nhanh và nhẹ ra Light-4j còn hỗ trợ rất nhiều đặc điểm như dễ dàng deploy, hỗ trợ plugin tốt, hỗ trợ design first, test driven,..

Light-4j là gì?

Tên đầy đủ phải là: Light for Java, có nghĩa là nhẹ và sử dụng lập trình Java với tốc độ cực nhanh.

Light-4j là một tổ hợp các frameworks cung cấp các trình xử lý trung gian middleware handlers đến giải quyết các vấn đề xuyên suốt về kỹ thuật cho các ứng dụng, cũng như chúng ta chỉ cần thực hiện các trình xử lý nghiệp vụ business handlers để xử lý các request và trả lại một phản hồi mà không cần quan tâm đến xử lý ngoại lệ, số liệu, truy xuất nguồn gốc, bảo mật, vv...

Tại sao nên sử dụng light-4j thay cho springboot?

 • Giảm chi phí/Tốc độ nhanh: nó nhanh hơn 44 lần so với srpingboot, tức là rất nhiều so với spring boot nhúng tomcat-style mainstream micro-service framework platform. Vì thế nó chỉ cần 1/5 bộ nhớ so với spring boot. Light-4j rất nhanh và sử dụng rất ít bộ nhớ (Memory) do đó sẽ giảm được chi phí khá lớn

 • Nhiều tính năng nổi bật 
  • Plug-in architecture với các điểm bắt đầu/kết thúc cùng các trình xử lý trung gian đa dạng,
  • Xác thực bảo mật OAuth2 JWT phân tán
  • Yêu cầu và xác nhận phản hồi dựa trên đặc tả OpenAPI
  • Thu thập số liệu đo lường và các dịch vụ hỗ trợ và khách hàng để hiển thị trong bảng điều khiển
  • Xử lý ngoại lệ thời gian chạy toàn cầu, như ngoại lệ API và các ngoại lệ được kiểm tra khác
  • Mã hóa dữ liệu nhạy cảm trước khi xuất nhật ký, chẳng hạn như thẻ tín dụng, số PIN
  • Xóa các tập lệnh tấn công chéo trang cho các tham số yêu cầu, tiêu đề yêu cầu và BODY, Thông tin quan trọng hoặc kiểm toán toàn bộ yêu cầu / phản hồi, Phần yêu cầu hỗ trợ nhiều loại kiểu nội dung
  • Config các phản hồi và thông báo phản hồi được chuẩn hóa
  • Hỗ trợ cấu hình bên ngoài tất cả các mô-đun trong môi trường Docker, xử lý tên miền chéo từ các miền khác,
  • Hỗ trợ xử lý giới hạn tốc độ của các dịch vụ được cung cấp bên ngoài
  • Tích hợp chặt chẽ với Light-OAuth2 và hỗ trợ khả năng lưu hành

Các loại framework trong Light-4j ?

Light-4j có rất nhiều frameworks hỗ trợ, tùy thuộc và từng yêu cầu mà chùng ta có thể lựa chọn cho mình một giải pháp phù hợp cho việc này. Dưới đấy là chi tiết các frameworks mà light-4j đem lại:

 • Light-4j: là một framework hỗ trợ khi chúng ta cần thông lượng cao và độ trễ thấp
 • Light-rest-4j: Là một RestFul API  với OpenAPI 3.0 hoặc swagger 2.0
 • Light-spring-boot: Thì lúc này light-4j đóng vai trò như một middleware xử lý trong quá trình tồn tại srping boot 
 • Light-saga-4j: Mục đích thực hiện việc quản lý phân phối các transaction giữa nhiều các microserives
 • Light-spa-4j : Mục đích là một middleware dùng để xử lý Single Page Application,
 • Ngoài ra còn một vài các framework khác như: Light-graphql-4j , Light-hybrid-4j , Light-tram-4j , Light-eventuate-4j , Web Server , WebSocket, Light-session-4j...

Các infrastructure service của Light-4j?

Các service tích hợp trong Light-4j ?

Tool build ?

Tool sử dụng cho Light-4j ?

 • Wrk: Là tool test hiệu năng với khả năng đáp ứng đủ request trên giây

Tạm kết

Bài này tôi mới giới thiệu tổng quan về light-4j để từ đó chungs ta có một cái nhìn tại sao light-4j lại nhanh và nhẹ hơn rất nhiều so với spring boot. Nếu các bạn hứng thú thì các bài tiếp theo tôi sẽ đi mổ xẻ chi tiết nguyên nhân và lý do tại sao nó lại nhanh hơn spring boot hiện nay.