Tạo Chương Trình Java Siêu Đơn Giản Với JDK

Tạo Chương Trình Java Siêu Đơn Giản Với JDK

Cùng với JVM(Java Virtual Machine)JRE(Java Runtime Environment) thì JDK(Java Development Kit) là một trong ba thành phần cốt lõi của nền tảng Java. Trong bài viết này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về JDK cũng như cách xây dựng một chương trình Java đơn giản với JDK.

1. Tìm hiểu về JDK

JDK hay Java Development Kit là một môi trường phát triển phần mềm, nó bao gồm tập hợp các công cụ và thư viện cần thiết cho phát triển ứng dụng Java. Chúng ta cần JDK để chuyển đổi code sang định dạng mà JRE có thể hiểu được và thực thi.

Định nghĩa kỹ thuật: JDK là một thực thi các đặc tả của một nền tảng Java.

Định nghĩa thông thường: các nhà phát triển thường hiểu JDK như một gói phần mềm, nó được cài đặt để giúp tạo ra các ứng dụng Java.

Các thành phần trong JDK bao gồm JRE, trình thông dịch(java), trình biên dịch(javac), trình lưu trữ(jar), trình tạo tài liệu(Javadoc) và một số công cụ phát triển khác.

Chúng ta có thể phân biệt JVM, JRE và JDK như sau: 

  • JVM hay java virtual machine là thành phần thực thi chương trình
  • JRE hay java runtime environment là thành phần tạo ra JVM và hỗ trợ JVM hoạt động
  • JDK hay java development kit cho phép nhà phát triển tạo ra chương trình Java để chúng có thể được chạy bởi JVM và JRE

Một số nhà phát triển vẫn có sự nhầm lẫn giữa JDK và JRE, JDK là một gói các công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm dựa trên nền tảng Java, trong khi đó JRE là gói các công cụ để chạy code Java. Thực tế khi muốn chạy một chương trình Java đơn giản ta chỉ cần tải gói phần mềm JRE là đủ, còn khi muốn tạo một ứng dụng Java hoàn chỉnh thì ta thật sự cần đến JDK.

JRE có thể được sử dụng như một thành phần độc lập để chạy chương trình Java, nhưng JRE cũng là một phần của JDK, bởi vì JDK cần có JRE để chạy các chương tình Java trong quá trình phát triển phần mềm của nó.

2. Cài đặt JDK

Để cài đặt JDK các bạn có thể vào trang chủ Oracle để chọn những phiên bản phù hợp như Java Standard Edition(Java SE),  Java Enterprise Edition(Java EE), hoặc Java Mobile Edition(Java ME) và tương thích được với hệ điều hành Linux, macOS, Window hay Solaris.

Khi đã tải về bạn tiến hành chạy file vừa tải để cài đặt JDK, bạn sẽ được đề nghị chọn các thành phần khác nhau, mình khuyên nên chọn cả ba thành phần Development Tools, Source Code và Public JRE theo mặc định.

Development Tools là các công cụ nền tảng của JDK giúp bạn tạo và xây dựng ứng dụng.

Source Code chứa các nguồn cho các Public Classes trong lõi Java API.

Public JRE thực ra là thành phần tách biệt với JDK, nó có sẵn cho tất cả các chương trình Java vả cả trình duyệt, các thư viện có sẵn trong JRE sẽ giúp chương trình được thực thi.

Khi tải về ta sẽ có 2 thư mục jdk và jre: 

3. Chương trình Java đơn giản trên Window

Trước khi bắt đầu bạn cần thêm jdk vào classpath của window để chúng ta có thể thực thi chương trình với Command Prompt.

Tạo file text với tên intro.java ở Desktop với nội dung như sau:

public class intro{
	 public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Welcome to the JDK!");
    }
}

Sử dụng cú pháp biên dịch javac của JDK để chuyển file text thành file có thể thực thi được. Code sẽ được biên dịch  thành các mã bytecode và tạo ra 1 file mới với đuôi .class.

C:\Users\admin\Desktop>javac intro.java

Trường hợp chưa thêm JDK vào classpath ta có thể trích nguyên đường dẫn tới file javac.exe như sau:

C:\Users\admin\Desktop>"C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_111\bin\javac.exe" intro.java

Khi biên dịch thành công javac sẽ không có thông báo gì và chỉ tạo ra một file .class cùng tên với file text .class và cùng vị trí thư mục.

Cuối cùng chạy file .class bên trên với cú pháp java và nên nhớ là không có đuôi .class

C:\Users\admin\Desktop>java intro

Hoặc:

C:\Users\admin\Desktop> "C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_111\bin\java.exe" intro

Kết quả sau khi chạy:

Ngoài ra bạn có thể tạo thành 1 file .jar để chạy chương trình trên, file .jar là một gói chứa tập hợp các Java Classes. Để tạo file .jar từ file .class ta dùng cú pháp jar và chạy chương trình như sau:

C:\Users\admin\Desktop>jar -cf intro.jar intro.class

C:\Users\admin\Desktop>java -cp intro.jar intro
Welcome to the JDK!

Lời Kết

Như vậy mình và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu về JDK cũng như cách tạo một chương trình Java cơ bản, JDK thật sự là một công cụ tiện ích dành cho các lập trình viên và nó ngày càng được phát  triển và cải tiến hơn với phiên bản mới nhất là JDK 14. Nếu bài viết có ý nghĩa hãy để lại đánh giá và comment để giúp phát triển bài viết tốt hơn. Cảm ơn bạn đọc, chúc bạn đọc thành công trên con đường học tập!