Điều Khoản Sử Dụng CodeLearn

Thông tin & Thông báo pháp lý


Vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào trên hệ thống. Lưu ý rằng bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang của chúng tôi nghĩa là bạn đồng ý với những điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi, hãy ngưng kết nối và không sử dụng trang này.

Chào mừng đến với Codelearn.io. Vui lòng đọc tiếp để tìm hiểu các quy tắc và những hạn chế chi phối việc bạn sử dụng trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ”). Dịch vụ này được sở hữu và vận hành bởi Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software). Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc quan tâm nào về các điều khoản hoặc Dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected] hoặc tại địa chỉ Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Đường Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Khi chúng tôi đề cập đến các từ khoá như “bạn” hoặc “của bạn” nghĩa là chúng tôi đang nói về bạn (bao gồm cả khi bạn tham gia vào các điều khoản này thay mặt cho bên thứ ba). Khi chúng tôi đề cập đến các từ khoá như “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “FPT Software”, chúng tôi đang nói về các dịch vụ và công ty của mình (bao gồm đại diện cho các cán bộ, giám đốc, nhà đầu tư, đại lý, nhân viên).

MỘT LẦN NỮA, VUI LÒNG ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY THẬT CẨN THẬN ĐỂ ĐẢM BẢO RẰNG BẠN HIỂU TỪNG QUY ĐỊNH.

Sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký, sử dụng.

Người sử dụng phải đủ năng lực hành vi dân sự mới được phép đăng ký Codelearn.io. Chúng tôi có quyền từ chối đăng ký hoặc hủy bỏ bất kỳ tài khoản Codelearn nào hoặc bất kỳ ai truy cập vào Codelearn theo quyết định hợp lý của chúng tôi bất cứ lúc nào. Tài khoản Codelearn sẽ được truy cập thông qua tên người dùng và mật khẩu mà bạn sẽ tạo (Gọi chung là “Thông tin xác thực”). Thông tin xác thực của bạn chỉ dành cho việc sử dụng của bạn và không được chia sẻ cho bất kì ai. Mỗi một người dùng của hệ thống (gọi chung là “người dùng”) cần phải có tài khoản và thông tin của riêng mình. Bạn đồng ý rằng thông tin xác thực và các thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản Codelearn phải luôn chính xác và đầy đủ. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin xác thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra liên quan đến mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản Codelearn, thông tin xác thực hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác hoặc để bảo mật thông tin của bạn.

Nội dung được nộp

1. Codelearn cung cấp một số tính năng nhất định: Cho phép người dùng gửi, đăng và chia sẻ dữ liệu, văn bản, phần mềm, đồ họa, tin nhắn hoặc tài liệu khác (Gọi chung là “Nội dung”). Nội dung mà người dùng gửi, đăng hoặc chia sẻ phải tuân theo các điều khoản sử dụng. Nội dung mà bạn sở hữu và đăng trên hoặc thông qua Codelearn thuộc về bạn và bạn có thể sử dụng nó theo bất kỳ cách nào, trừ khi bị cấm theo luật hoặc quy định hiện hành. Khi bạn sử dụng Codelearn đồng nghĩa với việc bạn đang cấp cho chúng tôi quyền sử dụng nội dung này.

2. Khi bạn đăng nội dung trên hoặc thông qua Codelearn: Chúng tôi sẽ có quyền tiếp tục sử dụng nội dung này ngay cả khi bạn khoá tài khoản Codelearn của bạn và / hoặc ngừng sử dụng Codelearn.

3. Bạn phải chịu trách nhiệm về tất cả nội dung của bạn tạo ra: Tuyên truyền hoặc hiển thị trên Codelearn. Bạn cũng đồng ý rằng trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến nội dung của bạn. Bạn đại diện và đồng ý với tất cả những điều sau đây khi muốn đăng tải nội dung trên Codelearn:

 • Nội dung đăng tải phải thuộc sở hũu của bạn. Bạn có tất cả các quyền cần thiết để đăng tải nội dung trên trang. Khi làm như vậy, bạn không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào và bạn biết rằng không có cá nhân hoặc tổ chức nào khác có quyền xâm phạm hoặc vi phạm bởi nội dung được xem và sử dụng như được mô tả trong các điều khoản này.
 • Bạn đồng ý chỉ sử dụng Codelearn cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản này. Việc bạn đăng tải nội dung của bạn không vi phạm mối quan hệ bí mật với bất kỳ bên thứ ba nào hoặc thiết lập mối quan hệ bí mật nào với chúng tôi.
 • Bạn hiểu rằng bạn chịu trách nhiệm về nội dung mà bạn tải lên thông qua Codelearn. Trừ khi được cho phép trong các điều khoản này, bạn không có quyền sử dụng, sao chép, chia sẻ, công khai hoặc hiển thị công khai bất kỳ nội dung nào không thuộc về bạn, ngoài việc xem nội dung hoặc các tham dự các hoạt động liên quan trên hoặc thông qua Codelearn.

4. Chúng tôi không thể và không cần kiểm soát tất cả nội dung: Nội dung được đăng bởi người dùng trên hoặc thông qua Codelearn và chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc chất lượng của nội dung đó. Bạn phải đồng ý rằng trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào, bao gồm mọi lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ nội dung, hoặc bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn hiểu rằng bạn phải đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ nội dung nào, bao gồm mọi sự phụ thuộc vào nội dung, tính toàn vẹn và tính chính xác của nội dung đó. Chúng tôi không xác nhận và không chịu trách nhiệm về tính chính xác, an toàn liên quan đến nội dung.

5. Chúng tôi có quyền xem xét, từ chối một số nội dung nhất định: Nội dung được tải lên và lưu trữ tại Codelearn hoặc chỉnh sửa, hoặc xóa bất kỳ nội dung nào, vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

6. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của mình khi đăng tải nội dung trên trang Codelearn: Bạn phải xác nhận, tuyên bố và bảo đảm các điều sau đây:

 • Không vi phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền của bên thứ ba, bao gồm mọi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền đạo đức, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào khác.
 • Không nói xấu, phỉ báng, bôi nhọ hoặc xâm phạm quyền riêng tư, công khai hoặc các quyền tài sản khác của bất kỳ người nào.
 • Không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

7. Phản hồi: Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ nhận xét, báo cáo lỗi, phản hồi hoặc sửa đổi nào , chúng tôi có quyền sử dụng phản hồi đó theo quyết định của chúng tôi. Khi gửi phản hồi cho hệ thống đồng nghĩa với việc bạn cấp cho chúng tôi quyền sử dụng phản hồi của bạn cho bất kỳ mục đích nào.

Quy tắc ứng xử

1. Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, xóa hoặc chặn nội dung khỏi Codelearn: Chúng tôi chỉ xác định theo quyết định hợp lý của chúng tôi là vi phạm các điều khoản này là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, nói xấu hoặc nói cách khác, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc gây bất lợi cho chất lượng hoặc tinh thần dự định của Codelearn. Chúng tôi cũng có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giới hạn hoặc thu hồi các đặc quyền sử dụng của tài khoản Codelearn của bất kỳ Codelearner nào đăng nội dung đó hoặc tham gia vào hành vi đó.

2. Bạn chịu trách nhiệm cho sự tương tác của bạn với những người dùng khác thông qua Codelearn: Nếu bạn có tranh chấp với một hoặc nhiều người dùng hoặc nếu bạn không đồng ý với kết quả của thử thách, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là ngừng sử dụng Codelearn.

3. Không cho phép vi phạm bản quyền: Chúng tôi không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền thông qua Codelearn và chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập vào Codelearn và xóa tất cả nội dung được gửi bởi bất kỳ ai bị phát hiện là người vi phạm. Bất kỳ hành vi nghi ngờ gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp nào đều có thể là căn cứ để chấm dứt việc sử dụng Codelearn của bạn và có thể được chuyển đến các cơ quan thực thi pháp luật.

4. Sử dụng ý thức kinh doanh: Chúng tôi sẽ sử dụng ý thức kinh doanh chung về hành vi hoặc nội dung được phép trên hoặc thông qua Codelearn ví dụ về nội dung hoặc hành vi không được chấp nhận bao gồm:

 • Lạm dụng, quấy rối hoặc đe dọa bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào.
 • Tải lên hoặc gửi nội dung khiêu dâm, đe dọa, kích động, xúc phạm chủng tộc hoặc dân tộc, bôi nhọ hoặc những nội dung không phù hợp.
 • Tải lên tài liệu có bản quyền không phải của riêng bạn hoặc bạn không có quyền hợp pháp để phân phối, hiển thị và cung cấp cho người khác.
 • Thực hiện các đề nghị, quảng cáo, đề xuất không mong muốn hoặc gửi thư rác.
 • Mạo danh người khác hoặc giả vờ liên kết với một tổ chức mà bạn không liên kết hoặc xuyên tạc về mức độ liên kết hoặc vai trò của bạn với một tổ chức liên kết hoặc nguồn, danh tính hoặc nội dung được truyền.
 • Tham gia hoặc đóng góp vào bất kỳ hoạt động hoặc hoạt động bất hợp pháp nào vi phạm quyền của người khác.
 • Sử dụng ngôn ngữ đồ họa xúc phạm, phân biệt đối xử hoặc quá mức.
 • Truyền virus hoặc các phần mềm có hại.
 • Tiết lộ thông tin cá nhân hoặc quyền sở hữu của người hoặc tổ chức khác không được phép theo các quy tắc hoặc luật hiện hành.
 • Chia sẻ tài khoản hoặc thông tin xác thực Codelearn với bất kỳ bên thứ ba nào hoặc khuyến khích bất kỳ người dùng nào khác làm như vậy.

Chấm dứt

1. Chấm dứt tài khoản của bạn: Chúng tôi, theo quyết định của mình có thể chấm dứt tài khoản Codelearn, thông tin xác thực của bạn. Xoá và loại bỏ bất kỳ nội dung nào trong Codelearn nếu chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm hoặc hành động không nhất quán với các điều khoản này.

2. Bạn tự chấm dứt tài khoản của bạn: Bạn có thể chấm dứt tài khoản Codelearn và quyền sử dụng Codelearn của bạn bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do, bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ người dùng của chúng tôi tại [email protected]. Tuy nhiên, nếu bạn có một thỏa thuận riêng với chúng tôi có các điều khoản mâu thuẫn về việc chấm dứt, các điều khoản đó sẽ được ưu tiên.

3. Không có quyền truy cập: Sau khi hủy hoặc chấm dứt tài khoản Codelearn của bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ không còn có quyền truy cập vào tài khoản Codelearn của bạn và tất cả thông tin và nội dung trong tài khoản Codelearn của bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với thông tin hoặc nội dung bị xóa do hủy hoặc chấm dứt tài khoản Codelearn của bạn vì bất kỳ lý do nào.

Quyền sở hữu

Codelearn được sở hữu và vận hành bởi Công ty TNHH FPT Software. Các giao diện trực quan, đồ họa, thiết kế, biên dịch, thông tin, mã máy tính, sản phẩm, phần mềm (bao gồm mọi phần mềm có thể tải xuống), dịch vụ và tất cả các yếu tố khác của Codelearn do FPT Software cung cấp được bảo vệ bởi bản quyền, thương mại của Việt Nam. Ngoại trừ mọi nội dung hoặc nội dung của bên thứ ba do bạn tải lên, tất cả tài liệu đều là tài sản có bản quyền của Phần mềm FPT hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết và / hoặc bên cấp phép bên thứ ba. Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại là độc quyền của Công ty TNHH Phần mềm FPT hoặc các chi nhánh và / hoặc bên cấp phép bên thứ ba. Trừ khi được ủy quyền rõ ràng bởi Công ty TNHH Phần mềm FPT, bạn đồng ý không bán, cấp phép, phân phối, sao chép, sửa đổi, thực hiện công khai hoặc hiển thị, truyền, xuất bản, chỉnh sửa, điều chỉnh, tạo tác phẩm phái sinh từ hoặc sử dụng trái phép tài liệu.

Trang web và dịch vụ của bên thứ ba

Trang của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến những trang trên Internet do các bên thứ ba sở hữu, công bố hoặc duy trì. Các trang liên kết không thuộc quyền quản lý của chúng tôi và do đó FPT Software không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết đó. FPT Software nghiêm cấm các liên kết dẫn đến trang mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Các liên kết sẽ không nhằm mục đích, tạo ra hoặc dẫn đến sự liên kết pháp lý giữa FPT Software và bất kỳ bên thứ ba nào, bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào về phía FPT Software đối với nội dung, lời khuyên, các bài giới thiệu, các sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bất cứ sự xác nhận, bảo hành hay bảo đảm nào về các sản phẩm và dịch vụ hay hiệu quả hoặc chất lượng của chúng.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho công ty FPT Software, các công ty liên kết, nhà cung cấp, đối tác, cán bộ, nhà thầu và nhân viên của mình vô hại trước mọi khiếu nại hoặc yêu cầu của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ hành động của bạn trong sử dụng Codelearn, khiếu nại rằng bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng thông tin xác thực của bạn, đã vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi sử dụng Codelearn hoặc vi phạm các điều khoản này của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khi sử dụng bạn thông tin xác thực. Công ty FPT Software bảo lưu quyền, bằng chi phí của chúng tôi, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào mà bạn bắt buộc phải bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi để bảo vệ những khiếu nại này. Bồi thường này sẽ không áp dụng nếu bên thứ ba sử dụng thông tin xác thực của bạn do hành động hoặc thiếu sót của công ty FPT Software.

Điều khoản

1. Hiệu lực các điều khoản: Các điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng Codelearn. Những điều khoản có thể tiếp tục hoạt động sau khi bạn ngừng sử dụng Codelearn (bao gồm nhưng không giới hạn giấy phép nội dung của bạn đối với chúng tôi và các điều khoản chung trong phần này), sẽ tồn tại sau khi bạn ngừng sử dụng Codelearn.

2. Khiếu nại: Bạn đồng ý rằng bất kể điều luật nào trái với hoặc bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Codelearn hoặc các điều khoản này phải được nộp trong vòng một 1 năm sau khi yêu cầu hoặc nguyên nhân của hành động đó phát sinh hoặc bị cấm vĩnh viễn.

3. Thông báo: Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các thông báo, bao gồm cả những thay đổi liên quan đến các điều khoản này, thông qua thông báo qua chức năng thông báo của Codelearn.

4. Hiệu lực: Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các điều khoản này sẽ không cấu thành từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này được tòa án có thẩm quyền xét xử thấy là không hợp lệ, thì các bên vẫn đồng ý rằng tòa án sẽ nỗ lực để có hiệu lực theo ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản và các điều khoản khác của điều khoản này sẽ vẫn còn trong lực lượng đầy đủ và hiệu lực.

5. Chỉ định: Bạn không được chỉ định tài khoản Codelearn của bạn hoặc bất kỳ quyền và giấy phép nào được cấp dưới đây và bất kỳ sự chuyển nhượng nào của bạn sẽ vô hiệu.

6. Vi phạm điều khoản: Tất cả các phần của các điều khoản mà theo bản chất tương ứng của chúng sẽ tồn tại việc hủy bỏ hoặc chấm dứt các điều khoản này sẽ tồn tại khi chấm dứt hoặc hủy bỏ các điều khoản này. Bạn đồng ý rằng việc vi phạm các điều khoản này sẽ gây ra tác hại không thể khắc phục và do đó, chúng tôi có thể tìm kiếm sự cứu trợ bổ sung ngoài bất kỳ biện pháp pháp lý nào khác theo các điều khoản này theo luật hoặc vốn chủ sở hữu.

7. Đồng ý tuân theo các điều khoản: Bạn đồng ý rằng trừ khi được quy định rõ ràng trong các điều khoản này, sẽ không có người thụ hưởng bên thứ ba nào trong điều khoản.