Nâng cao tư duy về thuật toán và cách giải quyết vấn đề.

Nâng cao tư duy về thuật toán và cách giải quyết vấn đề.
Đơn giản 0/442
Trung bình 0/638
6.225 Người dùng
141.907 Lượt nộp bài
uniqueNumber Đơn giản

Bitwise

kien_the_sun kien_the_sun
kien_the_sun
 Lượt nộp bài 456/488 Bình luận 27 Điểm 100
theAreaOfTetragram Đơn giản

math tetragram geometry

CoderToDev CoderToDev
CoderToDev
 • 32/47
 • 10
 • 120
powTwo Đơn giản

bit python

phailamsaonana@gmail.com phailamsaonana@gmail.com
[email protected]
 • 138/198
 • 37
 • 120
uniqueNumber Đơn giản

Bitwise

kien_the_sun kien_the_sun
kien_the_sun
 • 460/492
 • 27
 • 100
linearTimeSort Đơn giản

Counting Sort

kien_the_sun kien_the_sun
kien_the_sun
 • 326/326
 • 6
 • 100
higherVersion Đơn giản

Algorithm String

vietcv vietcv
vietcv
 • 520/578
 • 10
 • 100
isSortedArray Đơn giản

Array

kien_the_sun kien_the_sun
kien_the_sun
 • 1668/1693
 • 37
 • 100
compareSumOfDigits Đơn giản

Algorithm

SauLV SauLV
SauLV
 • 1213/1218
 • 27
 • 100
countZeros(I) Đơn giản

Algorithms Math Dynamic Programming

fsoft_dolv fsoft_dolv
fsoft_dolv
 • 759/772
 • 9
 • 100
timeCalculation Đơn giản

Algorithm

vannc vannc
vannc
 • 674/742
 • 27
 • 100
pagesNumbering Đơn giản

Algorithm

vietcv4 vietcv4
vietcv4
 • 601/714
 • 35
 • 100
arrayMaxConsecutiveSum Đơn giản

vietcv234 Algorithm

MinhNguyet MinhNguyet
MinhNguyet
 • 608/609
 • 9
 • 200

Algorithm String

MinhNguyet MinhNguyet
MinhNguyet
 • 591/595
 • 13
 • 100
fromDecimal Đơn giản

Algorithm Math

vietcv vietcv
vietcv
 • 416/416
 • 3
 • 100
nonZeros Đơn giản

Algorithm Implementation

vannc vannc
vannc
 • 385/407
 • 13
 • 100
specialPolynomial Đơn giản

Algorithm Mathematics

vietcv vietcv
vietcv
 • 366/368
 • 1
 • 100
LastDigit Đơn giản

Algorithm Numerical

kien_the_sun kien_the_sun
kien_the_sun
 • 557/791
 • 31
 • 100
secondBiggest Đơn giản

Algorithm Implementation

vannc vannc
vannc
 • 333/428
 • 30
 • 100
differentSquares Đơn giản

Algorithm Counting

admin admin
admin
 • 232/236
 • 0
 • 150
onesAndZeros4 Đơn giản

String

kien_the_sun kien_the_sun
kien_the_sun
 • 193/226
 • 2
 • 100
symmetricalMatrix Đơn giản

#Algorithm Matrix

kien_the_sun kien_the_sun
kien_the_sun
 • 183/191
 • 5
 • 100